רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

מונח הדפסה אחד ביום: פרופילים

דיברנו על סלייסרים (תוכנות שמקמפלות מודל לקוד מדפסת – gcode), ודיברנו על דברים כמו גובה שכבה ו-retraction. אז כל הדברים האלה כמו גובה שכבה, וכמה מהר להדפיס, ובאיזו טמפרטורה להדפיס, הם לא קבועים במדפסת. אפשר להדפיס משהו עם גובה שכבה קטן ומיד לאחריו עם גובה שכבה גדול, ואותו דבר מהירות וחום וכו’.את כל ההגדרות האלה […]