רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

מונח הדפסה אחד ביום: אקסטרודר

אתמול היה ההוטאנד, שזה החלק שמחמם וממיס את הפלסטיק ויוציא אותו, ז”א יש לנו משהו שלוקח צינורית של פלסטיק מוצק בקוטר כלשהו בצד אחד ופלסטיק נוזלי בקוטר הרבה יותר קטן בצד השני. אבל מאיפה ההוטאנד מקבל את הפלסטיק? מהאקסטרודר!האקסטרודר הוא בסך הכל מנגנון למשיכת חוט אומרים לו “תן לי 5מ”מ” וזה מה שהוא עושה (כשהוא […]