רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

מונח הדפסה אחד ביום: חום

גם בקורונה וגם במדפסת, חום זה מאוד חשוב, אבל אנחנו מדברים על טווחים שונים. בקורונה מתחת ל-37 זה עדיף ובמדפסת זה 50-70 ו-180-250 בערך. המדפסת היא תנור משולב אקדח דבק. חלקי המדפסת העיקריית – מה שממש מדפיס ומחזיק את ההדפסה – עבודתם העיקרית היא להתחמם ולשמור על חום יציב. שאר החלקים של המדפסת (מנועים, לוח […]