רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

מונח הדפסה אחד ביום: סטרינגינג (בעיות הדפסה)

כבר היו לנו סדרות של מונחים קשורים, אז היום נתחיל בסדרה חדשה של בעיות הדפסה, והדבר הראשון שנדבר עליו הוא stringing. כי קצת הזכרנו את זה כשדיברנו על אקסטרודר. סטרינגינג זה כשיש שערות סבתא כאלה שיוצאות מכל מיני חלקים במודל, בעיקר בין עמודים או חלקים קטנים במודל, במקום בו לא אמורים להיות שום שיערות או […]