רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

מונח הדפסה אחד ביום: מנועים

כמה מנועים יש למדפסת?מנוע לאקסטרודרמנוע לציר Xמנוע לציר yובגלל שברוב המדפסות, ציר z ממומש או ע”י תזוזה של משטח ההדפסה או ראש ההדפסה, יש מנוע אחד או שניים! לציר z לרוב כל המנועים הם NEMA 17 ומאוד נפוץ לראות את הטקסט הזה בכל מקום, אבל זה בסך הכל מתאר את הגודל של החיבור של המנוע […]