רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

מונח הדפסה אחד ביום: גובה שכבה

מדפסות כמו שלי, שזה הסוג הנפוץ של בקרב קהל חובבי המדפסות בימינו, מדפיסות ע”י זה שהן מוציאות חומר במקומות מסוימים, לפי המודל, בשכבות. השכבות של ההדפסה אלה הפסים האופייניים שרואים במודלים מודפסים. אז גובה שכבה מוגדר במילימטרים (יותר נכון חלקי המילימטר) ואומר כמה גבוהה תהיה הרזולוציה והדיוק של ההדפסה. גובה שכבה מאוד קטן אומר דיוק […]