רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

מונח הדפסה אחד ביום: חצאית

היום מתחילים סדרה קצרה של 3 מונחים קשורים. והראשון מבניהם הוא חצאית חצאית (באנגלית skirt) זה כשלפני שמתחילה ההדפסה של המודל עצמו, המדפסת תדפיס את ההיקף של ההדפסה, במרחק כלשהו ממה שיהיה המודל עצמו. בד”כ עושים 2-3 סיבובים, בשכבה אחת. להדפיס עם חצאית זה נחמד מכמה סיבות: להתחיל את הזרימה של החומר, כי אולי בזמן […]