רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

מונח הדפסה אחד ביום: hotend

יש הרבה חלקים במדפסת, ואחד החשובים הוא ה-hotend. נקרא לזה הוטאנד בעיברית או ראש ההדפסה. זה החלק שמחמם את הפלסטיק ומשם הפלסטיק הנוזלי יוצא בצורה אחידה ויפה למשטח ההדפסה. בהוטאנד יש גוף חימום וטרמיסטור – מד טמפרטורה. המדפסת קוראת את הטמפרטורה ולפי זה מכוונת את גוף החימום – האם צריך להפסיק או לחמם עוד, בשביל […]