רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

מונח הדפסה אחד ביום: קירור

בעיקר דיברנו על חימום, כי זה הדבר העיקרי שהמדפסת עושה, ועושה אותו טוב — אחרת לא תפעל אבל קירור זה גם חשובמה מקררים במדפסת? כמו במחשב, מקררים את החומרה שעובדת קשה המודל שמודפס, בזמן הדפסתו קירור הלוח ובקרי המנועים זה כמו במחשב – כל זמן שהמדפסת דולקת המאווררים האלה יהיו דולקים. זה לא מעניין החלק […]