רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

מונח הדפסה אחד ביום: בקרי מנועים

בגלל שיש לנו מנועים משוכללים, הם צריכים לדעת כמה צעדים לעשות, ומישהו צריך לחשב כמה זרם לשלוח לשם בשביל התנועה הדרושה, המהירות הדרושה, ה torque וכו’. במדפסות זולות, משתמשים בבקרי מנועים זולים. לרוב פולולו a4988, במדפסות יקרות משתמשים בבקרי מנועים יקרים (יחסית), לרוב tmc2208. וההבדל הוא ענק!! בגלל שמנועים הם עיקר התנועה והחשמל (המנוהל) במדפסת, […]