רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

טלויזיה יולי-אוגוסט

מאז תחילת הקורונה, הבידור העיקרי שלי הוא טלויזיה, וראיתי (וסבלתי) המוווון סדרות. הנה רשימה של דברים טובים (או רק בסדר) ומתחת רשימה של דברים שאני לא מתכוונת לראות עוד דקה נוספת מהם. Hanna – גמרתי את העונה השניה של Hanna. פחות טוב מהראשונה, אבל עדין חמוד ומעביר את הזמן, ואראה עונה נוספת אם תהיה כזו. […]