רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

תעמולת בחירות נלוזה.

כל מנדט שווה לסה”כ הקולות הכשרים חלקי מאה ועשרים. מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה קולותיה פסולים ולכן הצבעה לה לא מגדילה את סך הקולות הדרוש למנדט. מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה גם לא יכולה להעביר את הקולות שהיא קיבלה במסגרת הסכם עודפים ולכן ההצבעה למפלגה שבוודאות לא תעבור את אחוז החסימה שקולה להצבעה […]