רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ
02 2008

הודעת מערכת

הרבה שינויים במערכת ומעברי מקומות וכתובות קרו בזמן האחרון. בגלל זה גם לא היו פוסטים.
אבל עכשיו הכל התנרמל, ומלאי הסרטים שלי אפילו קצת גדל – אז יש מה לעשות, ויש גם תוכניות זדוניות לכתוב.


תגובתך
« »