רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ
29  05 2022

בדיחת מדפסות אחת ביום

מישהו ששמע וראה אותי מתעסקת ומדברת על מדפסות 3ד, ראה את המדפסת שלי ושאל האם זו מדפסת נייר רגילה
🤦‍♀️🤦‍♀️


התגובות סגורות.

« »