רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

הודעת מערכת

הרבה שינויים במערכת ומעברי מקומות וכתובות קרו בזמן האחרון. בגלל זה גם לא היו פוסטים. אבל עכשיו הכל התנרמל, ומלאי הסרטים שלי אפילו קצת גדל – אז יש מה לעשות, ויש גם תוכניות זדוניות לכתוב.