רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

הפסקת מונחי הדפסה

לאחד מחברי קבוצת ההדפסה שלנו נולד תינוק חדש, אז אנחנו עושים הפסקת מונחי הדפסה עד שהוא יסתדר קצת ויחזור לישון.אבל בעצם עברנו ממונחי הדפסה למונחי עטים. הסדרה תחודש בעתיד הקרוב