רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

זהירות, קטשופ!

זה פשוט טוב, אני אפילו לא צריכה להוסיף הסברים. נראה לי שאכלתי כאלה אתמול בצהרים.