רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

Beam me up, Scotty*

וואי מאיפה להתחיל. היום הוכחה קבלתי למועדון המד”ב. אם היה מבחן כניסה או תנאי סף לקבלה זה בטח היה לראות, בתשלום, סרט סטארטרק בקולנוע. אני יכולה לחסוך לכם קריאה ארוכה ולסכם בזה שהסרט לא משהו. מעריצים שרופים בוודאי שלא יסכימו איתי, אז זה לא משנה מה אני אכתוב פה, אבל שאר העם רצוי שידע שהסרט […]