רובוטים.אורג

רובוטים אינפורמצ בע"מ

הסברים בתמונות: טונה וביצה

ההבדלים הדקים בין טונה לביצה מי שציפה למצוא כאן משהו אינטלגנטי – אני מצטערת על האכזבה, גם מי שהיה צריך את ההסבר הזה לא היה אינטלגנטי במיוחד.